Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Μαθηματικά, επανάληψη στα κεφάλαια 11 - 15

Ξεκινήσαμε την επανάληψή μας στη 2η ενότητα των μαθηματικών με τα πιο πρόσφατα δηλαδή τα ευρώ και την περίμετρο.

Φύλλο εργασίας: Επανάληψη στα κεφάλαια 11-15