Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Προσανατολίζομαι

Τι είναι ο ορίζοντας; Τι θα πει προσανατολίζομαι; Ποια είναι τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα;


Ορίζοντας. Εκεί που ενώνεται η στεριά ή η θάλασσα με τον ουρανό σχηματίζεται μια γραμμή. Αυτή η γραμμή είναι ο ορίζοντας.


 Η πυξίδα είναι ένα όργανο που μας δείχνει πάντα το βορρά.Τα σημεία του ορίζοντα.