Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Οι ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών

Τι θα πει ανάγκες;

Τι θα πει δικαιώματα;

Ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών;

Για όλα αυτά μιλήσαμε σήμερα στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Ας δούμε τι έχει να μας πει μια διεθνής οργάνωση που φροντίζει για τα παιδιά:Διαβάστε για τη UNICEF και δείτε τα βίντεο για τα δικαιώματα των παιδιών.