Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Επανάληψη στην 10η ενότητα "ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί;"

Αφίσες, πινακίδες, ακρωνύμια, άρθρα, ουσιαστικά...να μπουν σε μια σειρά.

Καιρός για επανάληψη στην 10η ενότητα.

Φύλλο εργασίας: Επανάληψη στην 10η ενότητα.