Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Πινακίδες και ακρωνύμια

Στις πινακίδες γράφω τα απολύτως απαραίτητα. Χρησιμοποιώ λίγες λέξεις για να πω αυτό που θέλω με τον πιο σύντομο και εύκολο τρόπο.
Χρησιμοποιώ κεφαλαία γράμματα.
Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να φτιάξουμε τις δικές μας πινακίδες για το σχολείο.
Σήμερα μάθαμε και μια καινούρια λέξη τα "ακρωνύμια". Είναι οι λέξεις που φτιάχνονται με τα αρχικά γράμματα άλλων λέξεων. Για παράδειγμα: 
Ο.Τ.Ε. (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας), 
Δ.Ε.Η. (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) Φύλλο εργασίας: Πινακίδες και ακρωνύμια