Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Διορθώνω, συμπληρώνω προβλήματα

Σήμερα, ασχοληθήκαμε ξανά με τα προβλήματα. Σταθήκαμε κυρίως σε αυτά που χρειάζονται μια αλλαγή από εμάς για να λυθούν.
Συμπέρασμα: Όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν, αρκεί να θέλουμε να τα λύσουμε.

Φύλλο εργασίας: Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα (β).