Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Η προπαίδεια του 2 και του 4!Ανεβαίνω δύο δύο, ανεβαίνω τέσσερα τέσσερα και ανάποδα

Λέμε πολλές φορές την προπαίδεια για να την ξέρουμε καλά με τη σειρά και ανακατεμένα.

Φύλλο εργασίας:  Η προπαίδεια του 2.


Φύλλα εργασίας: Βρίσκω την προπαίδεια του 4Η προπαίδεια του 4