Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Το αόριστο άρθρο και λέξεις ήχοι!
Θυμόμαστε το οριστικό άρθρο: ο, η, το

Για ουσιαστικά που δε γνωρίζουμε είναι δηλαδή αόριστα, χρησιμοποιούμε το αόριστο άρθρο: ένας, μία, ένα.

Πώς το συναντάμε καθώς μιλάμε;Το αόριστο άρθρο δεν έχει πληθυντικό!

Φύλλο εργασίας: Αόριστο άρθρο και λέξεις που δηλώνουν ήχο