Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Τα τοπικά επιρρήματα!Σήμερα γνωρίσαμε λέξεις που δεν είναι ούτε ουσιαστικά, ούτε ρήματα, ούτε άρθρα, ούτε επίθετα....

Έχουν ονοματεπώνυμο: Λέγονται "Τοπικά Επιρρήματα".

Τα επιρρήματα δεν κλίνονται και είναι μέρη του λόγου μαζί με τα ουσιαστικά, τα ρήματα, τα άρθρα, τα επίθετα.

Φύλλο εργασίας: Τοπικά επιρρήματα