Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Θηλυκά ουσιαστικά σε -η


Σήμερα μάθαμε να κλίνουμε θηλυκά ουσιαστικά σε -η που:

Τονίζονται στη λήγουσα όπως η γραμμή, η φωνή, η αυλή, η αλλαγή, κ.άλ.

Τονίζονται στην παραλήγουσα όπως η λύπη, η βρύση, η δύση, η πλάση κ.άλ.

Τονίζονται στην προπαραλήγουσα όπως η ζάχαρη, η κάμαρη, η κάπαρη, η θύμηση κ.άλ.