Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Γνωρίζω τα ζώα. Οι εργασίες μας

Πριν τα Χριστούγεννα είχαμε ετοιμάσει τις εργασίες μας για τα ζώα. Συγκεντρώσαμε τις πληροφορίες για κάθε ζωάκι στο φύλλο εργασίας βρίσκω πληροφορίες για το ζωάκι μου. Μετά φτιάξαμε ένα αφισάκι με εικόνες και πληροφορίες. 
Οι εργασίες μας βρίσκονται έξω από την τάξη ώστε να τις διαβάσουν και άλλα παιδιά.