Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Η προπαίδεια του 11
      0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Η προπαίδεια του 11 είναι η τελευταία. Μ' αυτήν ολοκληρώσαμε τα μαθήματα για την προπαίδεια. 
Εμείς όμως συνεχίζουμε να παίζουμε με την προπαίδεια και να θυμόμαστε τους πολλαπλασιασμούς.