Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Γράφω και στέλνω μια επιστολή

Το θέμα που μας απασχόλησε σήμερα ήταν η επιστολή (γράμμα). Πώς γράφω μια επιστολή; Σε τι διαφέρει από ένα άλλο κείμενο που γράφω;

Τι γράφω στο φάκελο αλληλογραφίας ώστε να φτάσει στο πρόσωπο που θέλω να διαβάσει το γράμμα μου;

Καινούριες λέξεις προστέθηκαν στο λεξιλόγιό μας όπως: προσφώνηση, αποστολέας, παραλήπτης.



Φύλλα εργασίας:  Γράφω επιστολή