Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου


Το ημερολόγιο μας βοηθάει να μετράμε τις μέρες, τους μήνες και τα χρόνια. Το χρησιμοποιούμε για να οργανώσουμε τις δουλειές μας, το πρόγραμμά μας.

Μπορούμε κι εμείς να έχουμε το δικό μας ημερολόγιο!

Φύλλα εργασίας: Εποχές και μήνες