Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Μες στο μουσείο. Ασκήσεις

Πρωί πρωί κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις στην 13η ενότητα που ολοκληρώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.

Φύλλο εργασίας: Μες στο μουσείο Ασκήσεις