Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Πολλαπλασιασμός ή διαίρεση;

Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες. Μερικές φορές όμως μπερδευόμαστε ανάμεσα στις δύο. 
Πώς θα καταλάβουμε σε ένα πρόβλημα αν πρέπει να κάνουμε πολλαπλασιασμό ή διαίρεση; 
Σήμερα λύσαμε μερικά προβλήματα, μαθαίνοντας πότε πρέπει να κάνουμε πολλαπλασιασμό και πότε διαίρεση.

Φύλλο εργασίας: Πολλαπλασιασμός ή διαίρεση; Προβλήματα