Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Το μάρμαρο και τα ουδέτερα ουσιαστικά
Πώς κλίνονται τα ουδέτερα ουσιαστικά; Θυμάμαι ότι ουσιαστικά, όπως το μάρμαρο και το χέρι, κατεβάζουν τον τόνο στη γενική ενικού και πληθυντικού. 
Όπως το μάρμαρο κλίνονται το θέατρο, το άλογο, το δάχτυλο, το τετράδιο, όνειρο, το ελικόπτερο κ.άλ. 
Όπως το χέρι κλίνονται το κέφι, το καράβι, το ράφι, το ξυράφι, το μέλι, καλοκαίρι κ.άλ.

Φύλλο εργασίας: Ουδέτερα ουσιαστικά