Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Ρήματα σε -αίνω και -ίζω
Για να γράφουμε τα ρήματα σωστά, χρειάζεται να ξέρουμε τους κανόνες που υπάρχουν γι' αυτά.

Φύλλο εργασίας: Ρήματα σε -αίνω -ίζω