Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει στο ...κύμα. Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα


Έχουμε μάθει ότι τα ουδέτερα ουσιαστικά έχουν το οριστικό άρθρο το και τελειώνουν σε ο ή σε ι για παράδειγμα: το βιβλίο, το καράβι.
Σήμερα μάθαμε και τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -μα όπως: 
κύμα, χρώμα, γράμμα, βήμα, πρόβλημα, δείγμα, αίμα, ψέμα, ποίημα, σύστημα, κράτημα, άνοιγμα, μπάλωμα, νόημα, άθροισμα, συμπέρασμα, νόμισμα, κ. άλ.

Ας δούμε πώς κλίνονται:
(προσέχουμε τον τόνο και την μία παραπάνω συλλαβή!)


Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα


Φύλλο εργασίας: Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα