Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Συνώνυμα και καταλήξεις θηλυκών και ουδέτερων ουσιαστικών

Τι είναι οι συνώνυμες λέξεις;

Είναι λέξεις διαφορετικές που έχουν ίδια ή παρόμοια σημασία.

στερνός - τελευταίος
κιοτής - δειλός- φοβιτσιάρης
λιθάρι - πέτρα
αγνατεύω - κοιτάζω
σφάλμα - λάθος

Εμείς βρήκαμε κι άλλα πολλά συνώνυμα μιας και έχουμε ασχοληθεί ξανά μ' αυτά. 
Δες αντίθετα και συνώνυμα επίθετα.
Συναντήσαμε συνώνυμες λέξεις που είναι ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα.

Τι θυμηθήκαμε για τις καταλήξεις των θηλυκών και ουδέτερων ουσιαστικών;Φύλλο εργασίας: Συνώνυμα και καταλήξεις ουσιαστικών