Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Ουσιαστικό, ρήμα, επίθετοΜε τις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών είδαμε ξανά πώς μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας χρησιμοποιώντας μέρη του λόγου όπως ένα ουσιαστικό, ένα ρήμα, ή ένα επίθετο. Βεβαίως υπάρχουν κι άλλες λέξεις που δεν είναι συναισθήματα αλλά μπορούν να πάρουν τη μορφή ουσιαστικού, ρήματος, επιθέτου όπως π.χ. ζέστη, ζεσταίνομαι, ζεστός -ή -ό.

Φύλλο εργασίας: Νιώθω_ασκήσεις