Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Το ρήμα νιώθω και άλλα ρήματα σε -ω

Ήρθε κι η σειρά της γραμματικής να κάνει την εμφάνισή της. 

Και πάλι ρήματα και μόνο ρήματα. Όλα μας ήταν λιγάκι γνωστά, κι έτσι δεν είχαμε πια και τόσες εκπλήξεις. 

Τις παραπάνω καταλήξεις τις συναντάμε επίσης στα ρήματα σε -ώνω όπως σηκώνω, ρήματα σε -αίνω όπως πηγαίνω, ρήματα σε -ίζω όπως κερδίζω, ρήματα σε -εύω όπως πιστεύω.


Φύλλο εργασίας: Ρήματα όπως νιώθω