Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς


Τα προβλήματα και οι υπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς δε μας φοβίζουν γιατί οι μεγάλοι αριθμοί έχουν μέσα τους μικρούς!

Φύλλο εργασίας: Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς