Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Λύνω σύνθετα προβλήματα

Διαβάζοντας προβλήματα βρίσκουμε κάποιες λέξεις που μας βοηθάνε να βρούμε τη λύση. Π.χ. όλα μαζί, συνολικά, έμειναν.
Σήμερα συναντήσαμε τις λέξεις "περισσότερα" και "λιγότερα".


Φύλλο εργασίας: Λύνω σύνθετα προβλήματα
                            Προβλήματα με λιγότερο, περισσότερο