Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Χρόνοι των ρημάτων, ο Αόριστος!Πώς κλίνουμε τα ρήματα στον αόριστο; Προσέξτε τις κόκκινες καταλήξεις και τα γαλάζια γραμματάκια!Φύλλο εργασίας: Ο Αόριστος