Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Τα ρήματα έχουν χρόνους!
Πώς κλίνουμε ρήματα στον παρατατικό; Ας δούμε δύο παραδείγματα. Το ρήμα γράφω και το ρήμα μπορώ κλίνονται στον παρατατικό ως εξής:
Φύλλο εργασίας: Ενεστώτας Παρατατικός