Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100


Πριν υπολογίσουμε μια πρόσθεση, σκεφτόμαστε τρόπους για να γίνει πιο εύκολα. 
Ένας τρόπος είναι να υπολογίσουμε πρώτα όλες τις δεκάδες που υπάρχουν και μετά τις μονάδες.
Ένας άλλος τρόπος, αυτός που γνωρίσαμε σ' αυτό το κεφάλαιο, είναι να ελέγχουμε αν οι αριθμοί μας συμπληρώνουν δεκάδες.

Φύλλο εργασίας: 
Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100