Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100 (β)

Περισσότερη εξάσκηση στις προσθέσεις με πολλούς αριθμούς. Τις υπολογίζουμε πιο εύκολα συμπληρώνοντας πρώτα δεκάδες.

Φύλλο εργασίας:Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100 (β)