Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα - Περίμετρος


Συνεχίσαμε τις μετρήσεις του μήκους των πλευρών των γεωμετρικών σχημάτων και τον υπολογισμό της περιμέτρου κάνοντας τις ασκήσεις του βιβλίου μας στο μάθημα 15.

Φύλλο εργασίας: Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα (α)