Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Τα αριθμητικά μοτίβα

Μια πρόσθεση μπορεί να είναι αριθμητικό μοτίβο.

Κάθε αριθμητικό μοτίβο κρύβει μέσα του πολλαπλασιασμό.

Μάθαμε δύο τρόπους για να υπολογίζουμε αριθμητικά μοτίβα με πολλαπλασιασμό.