Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Αντίθετα και συνώνυμα επίθετα

Τα επίθετα έχουν κι αυτά τα δικά τους επίθετα.
Αντίθετα επίθετα. Συνώνυμα επίθετα. Φύλλο εργασίας: Αντίθετα και συνώνυμα