Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Η προπαίδεια του 10
Τα πρώτα μας βήματα στην προπαίδεια έγιναν με την προπαίδεια του 10.

Μαθαίνουμε καλά τους πολλαπλασιασμούς κατ' αρχήν με τη σειρά, ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας και ανακατεμένα.

Θυμηθήκαμε ότι κάθε πολλαπλασιασμός εκφράζει μια πρόσθεση του ίδιου αριθμού


10+10+10=30  ή 3Χ10=30

στον πολλαπλασιασμό το αποτέλεσμα (γινόμενο) παραμένει το ίδιο ακόμα κι αν αλλάξουν θέση οι αριθμοί:

3Χ10= 30   ή    10Χ3=30

Προς το τέλος, σκεφτήκαμε έναν εύκολο τρόπο να δείξουμε την προπαίδεια του 10 με το σώμα μας:


4Χ10=40


2Χ10=20


5Χ10=50


3Χ10=30

3Χ10=30Φύλλα εργασίας: 
Βρίσκω την προπαίδεια του 10
Η προπαίδεια του 10.