Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ποιος; Τι κάνει;

Κάθε προτασούλα κρύβει ένα μήνυμα με ένα ουσιαστικό και ένα ρήμα: Κάποιος κάνει κάτι. Το μήνυμα μπορούμε να το ανακαλύψουμε εμείς με δύο ερωτήσεις: 
Ποιος κάνει κάτι;
Τι κάνει;Τα παιδιά φτιάχνουν γελαστούς χιονάνθρωπους.
Ποια; Τα παιδιά. (Το ουσιαστικό)
Τι κάνουν; Φτιάχνουν γελαστούς χιονάνθρωπους. (Το ρήμα)

Φύλλο εργασίας: Ποιος κάνει τι;