Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Δεν μπορώ να το λύσω!

Τα προβλήματα ήταν το σημερινό μας θέμα στα μαθηματικά.
Πώς μπορώ τελικά να λύσω ένα πρόβλημα που δε λύνεται;

Μπορώ να το λύσω μόνο αν το ξαναγράψω και να προσθέσω ή αλλάξω πληροφορίες!

Φύλλο εργασίας: Προβλήματα που λύνονται, δε λύνονται.