Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Συγκρίνω και περιγράφω


Έχουμε τα παραπάνω στο μυαλό μας όταν πρόκειται να συγκρίνουμε δυο ή περισσότερα πρόσωπα, ζώα, πράγματα. 

Ξεχωρίσαμε τη λεξούλα πιο που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε (σημαίνει περισσότερο) από τη λεξούλα ποιο (ποιος, ποια) που ρωτάει και γράφεται με οι.

Στη συνέχεια, είδαμε μερικά παραδείγματα για τη χρήση των επιθέτων στη σύγκριση και κάναμε πλούσιες δικές μας περιγραφές χρησιμοποιώντας επίθετα και παρομοιώσεις σε φύλλο εργασίας.


Φύλλο εργασίας: Συγκρίνω και περιγράφω.