Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Τον ή των;
Με τις ασκήσεις του Τ.Ε. ασχοληθήκαμε και σήμερα με τα αρσενικά ουσιαστικά και κυρίως με τα άρθρα τον και των που δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε.

Φύλλο εργασίας: Τον ή των;