Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)

Τι σημαίνει η έκφραση "τόσα όσα";

Ποια προβλήματα είναι σύνθετα;Φύλλο εργασίας: Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)