Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Πολλαπλασιασμοί με το 8

Σήμερα δεν προχωρήσαμε σε νέα προπαίδεια. Προτιμήσαμε να παίξουμε με την προπαίδεια του 8.

Συνεχίζουμε με ασκήσεις πάνω στην προπαίδεια του 8. Πρέπει να τη μάθουμε πολύ καλά πριν προχωρήσουμε.

Φύλλο εργασίας: Βρίσκω την προπαίδεια του 8 (γ)