Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Ο δρόμος,ο καιρός, ο άνθρωπος και άλλα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

Στα αρσενικά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ος προσέχουμε τον τόνο. Πότε μένει στην ίδια συλλαβή και πότε κατεβαίνει!

Μαζί βρήκαμε και άλλα ουσιαστικά που κλίνονται όπως τα παραπάνω. 
Όπως ο δρόμος κλίνονται: ο κόπος, ο τρόμος, ο φόβος, ο τρόπος, ο δήμος, ο τόπος, ο λύκος, ο χρόνος κ.άλ.

Όπως ο άνθρωπος κλίνονται: ο άγγελος, ο όροφος, ο φάκελος, ο δάσκαλος, ο κίνδυνος, ο δήμαρχος κ.άλ.

Όπως ο καιρός κλίνονται: ο οδηγός, ο λαγός, χαρταετός, ο γιατρός, ο αρχηγός κ.άλ.

Τα πολυσύλλαβα και σύνθετα όπως ο ταχυδρόμος, ο λαχανόκηπος, ο κατήφορος, ο ανήφορος δεν αλλάζουν τον τόνο τους.