Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Καλύπτω επιφάνειες


Τι θα πει επιφάνεια;
Αφού αναζητήσαμε την έννοια της λέξης επιφάνεια, βρήκαμε και τον ορισμό της στο λεξικό μας, στη σελ. 37:


Στη συνέχεια, κάναμε την δραστηριότητα του βιβλίου λίγο διαφορετικά.

Αρχικά, καθένας μας πήρε από μία επιφάνεια δηλ. μια άσπρη σελίδα.
Μετά, διπλώσαμε πράσινες και κίτρινες σελίδες έτσι ώστε να εμφανιστούν 4 όμοιες πλατιές λωρίδες.


Δύο από τις ομάδες δίπλωσαν τις σελίδες ακόμα μία φορά, ώστε να εμφανιστούν 8 όμοιες στενές λωρίδες.
Κόψαμε τις λωρίδες σύμφωνα με τα τσακίσματα.


Τέλος, κολλήσαμε τις λωρίδες ώστε να καλύψουμε τελείως την επιφάνεια της άσπρης σελίδας με αυτές τις λωρίδες. 
Πόσες λωρίδες χρειαστήκαμε;
Οι ομάδες που είχαν τις πλατιές λωρίδες χρειάστηκαν 4, ενώ οι ομάδες που είχαν τις στενές λωρίδες χρειάστηκαν 8.

Έτσι, μάθαμε ότι μπορούμε να καλύψουμε μια επιφάνεια με άλλες μικρότερες επιφάνειες. 
Όταν χρησιμοποιούμε στενές λωρίδες για να καλύψουμε την άσπρη σελίδα χρειαζόμαστε περισσότερες.

Δηλαδή, όσο μικρότερα είναι τα σχήματα που χρησιμοποιώ για να καλύψω μια επιφάνεια, τόσο περισσότερα χρειάζομαι.


Φύλλο εργασίας: Καλύπτω επιφάνειες