Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Αριθμητικά και ρήματα σε -αίνω


Οι αριθμοί, μετά το είκοσι γράφονται με δύο λέξεις 
π.χ.είκοσι δύο, πενήντα εννέα
Θυμήσου:  -ήντα με ήτα
Πενήντα, εξήντα, εβδομήντα, ενενήντα.
Φύλλο εργασίας: Αριθμητικά και ρήματα σε -αίνω.