Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Γνωρίζω τους χρόνους των ρημάτων που έμαθα;

Πόσο καλά μάθαμε τους χρόνους των ρημάτων και την ορθογραφία τους; Χρησιμοποιούμε σωστά το άρθρο των θηλυκών; Πώς ενώνουμε δύο προτάσεις;

Σήμερα γράψαμε στην τάξη ασκήσεις για τα παραπάνω.

Φύλλο εργασίας: Χρόνοι των ρημάτων