Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με μεγάλους αριθμούς

Ξέροντας καλά την προπαίδεια είναι εύκολο για υπολογίσω απλούς πολλαπλασιασμούς και με μεγάλους αριθμούς.

Φύλλο εργασίας: Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με μεγάλους αριθμούς