Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Ευθείες, κάθετες ευθείες

Είμαστε τέλος της σχολικής χρονιάς και βρισκόμαστε ξανά με τα χαρακάκια μας στα χέρια.

Ξεκινώντας, με το χάρακά μας σχεδιάσαμε μια ίσια γραμμούλα. Τη λέμε ευθεία (=ίσια) γραμμή ή απλά ευθεία. Κανονικά μια ευθεία δεν έχει τέλος, τη φανταζόμαστε να πηγαίνει και  να πηγαίνει...

Βρήκαμε τη διαφορά ανάμεσα σε μια ευθεία και σε μια πλευρά.

Στη συνέχεια σχεδιάσαμε δύο ευθείες έτσι ώστε να συναντηθούν και τότε έφτιαξαν μια γωνία.

Μετά αφού μιλήσαμε για διάφορες γωνίες, αναγνωρίσαμε τη γωνία που βρίσκεται σε ένα τετράγωνο, σε ένα παράθυρο, σε μια πόρτα, σε ένα τραπέζι, στη σελίδα του τετραδίου μας. Αυτή η γωνία λέγεται ορθή (δηλαδή όρθια) και υπάρχει σε ένα τρίγωνο που μας βοηθάει να σχεδιάσουμε, στον γνώμονα


Με τη βοήθεια του γνώμονα σχεδιάσαμε δύο ευθείες που 
σχημάτισαν ορθή γωνία.


Αυτές τις δύο ευθείες τις λέμε κάθετες ευθείες.