Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Επίθετα με γιώτα


πήλινος, πήλινη, πήλινο
μάλλινος, μάλλινη, μάλλινο
πάνινος, πάνινη, πάνινο

Πολλά επίθετα σε -ινος μας δείχνουν από τι υλικό είναι φτιαγμένο ένα πράγμα.Φύλλο εργασίας: Επίθετα σε -ινος -ικος -ιμος